top of page

       Ventilasjonsrens

            Grunnlaget for god helse, trivsel og høy produktivitet er et godt inneklima

Ventilasjononsrens: Image

Ventilasjonsrens

Et godt innemiljø starter med ren luft

Alle typer ventilasjons anlegg trenger jevnlig vedlikehold og tilsyn. Grunnen til at man trenger ventilasjonsrens, er for å bevare et godt innemiljø og for å vite at anlegget fungerer optimalt, slik det gir god utskiftning av luft i alle rom. Støv og skitt blir fjernet ved hjelp av mekanisk rensing med børste-maskiner og store støvsugere som drar ut støvet av kanalene. 

Ventilasjonsrens anbefales av SINTEF hvert 5 år. Resultatet er da bedre inneklima og bedre helse for deg.

Fordeler med ventilasjons rens:

1. Et bedre inneklima

2. Økt utnyttelsesgrad av systemet

3. Høyere brannsikkerhet

4. Lavere energiforbruk

Borretslag

Vi tar gratis befaringer og gir faste priser til borrettslag. Ofte deler leiligheter kanaler og det er da viktig å rense hvert 5 år for å forhindre lukt og brann skal spre seg til andre leiligheter.

Buildings Close Together
Office Building

Kontor/bedrifter

Et bra innemiljø er viktig for enhver bedrift. Tung inneluft kan dra ned effektiviteten til de ansatte og gi hodepine og andre plager. Om kanaler begynner å bli tette er det mindre luft som blir skiftet ut, og luftkvaliteten blir da dårlig.

Boliger

Alle nye boliger har balansert ventilasjon, som trenger rens hvert 5 år. På boliger renser vi kanalene, ventiler og motorrom. Sjekker også at komponenter fungerer som de skal. Vi kan også balansere anlegget om ønskelig, slik at anlegget blir rett innstilt. Vi skaffer også nye motorer eller filter til de fleste anlegg i boliger.

Modern House
Image by Dorian Mongel

Båter

Båter skal være ekstremt tette, og da er ventilasjons anlegget meget viktig å vedlikeholde for god inneluft.  Vi samarbeider med enkelte verft på Sunnmøre og kan utføre rens enten når båt er inne på verksted, eller er inne til kai for lossing eller lignende. Vi kan da planlegge slik at det gjøres i perioden båten er i havn.

Skoler, omsorgsboliger, barnehager, Etc.

I bygg der mange oppholder seg er det svært viktig med god ventilasjon. Det kan raskt bli dårlig luft kvalitet og anlegg får dårligere effekt når kanaler blir tette. Brannfare i slike bygg er også noe man bør tenke igjennom, dette er fordi støvet i kanalene er meget lett antennelig og kan da spre seg meget raskt til andre deler av bygget. Ofte har slike bygg aldri hatt en ventilasjonsrens. Med en rens kan man da ofte få redusert strømforbruk, bedre inneklima og redusere risiko ved brann.

Kids in Preschool

Bilde Galleri

Noen av de jobbene vi har utført

Kontakt oss

Borgundfjordvegen 68, 6017 Ålesund, Norway

70 14 93 82 / 98208260

Thanks for submitting!

Workspace
bottom of page